Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • oficiální
   Obecní úřad Skorkov
   Skorkov 29
   582 53 Skorkov
 • 4.3 Úřední hodiny
  • Pátek: 17:00 – 19:00 (starosta a místostarosta)
 • 4.4 Telefonní čísla
  • mobilní: 775 660 883 (starosta obce)
  • mobilní: 608 283 542 (místostarosta obce)
 • 4.5 Adresa internetové stránky
  • oficiální: https://obecskorkov.cz/
 • 4.6 Adresa e-podatelny
  • podatelna: obecskorkov@centrum.cz
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 31721521/0100
 • 6. IČO
  • 00580066
 • 7. DIČ
  • CZ00580066
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.