Zastupitelstvo obce

starosta obce
Bc. Jaroslav Fejt tel. 775 660 883

místostarosta
Roman Dolejší tel. 608 823 542

předseda finančního výboru
Jiřina Kocmanová

předseda kontrolního výboru
Mgr. Jana Nováková

zastupitelé
Petra Fejtová
Martina Kistlerová
Bedřich Poulíček